Belangrijke Mededeling
Lloyd Entertainment BV heeft haar activiteiten gestaakt en zal per 01-06-2018 worden geliquideerd.
Het is niet meer mogelijk om E-mails te sturen of om contact met Lloyd op te nemen.
Important Announcement
Lloyd Entertainment BV has terminated its activities and will be liquidated per 01-06-2018.
It is no longer possible to sent E-mails or to contact Lloyd Entertainment BV.